โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

Finger Food จุดเริ่มของพัฒนาการในการกิน

ฟิงเกอร์ฟู้ด Finger Food หรืออาหารแบบแท่ง ชื่อนี้อาจคุ้นเคยกับผู้ปกครองบางคน แต่บางครอบครัวที่ยังใหม่กับเรื่องนี้อาจไม่รู้ว่ามันคืออะไร และสัมพันธ์กับพัฒนาการของลูกน้อยอย่างไร วันนี้เรามีเรื่องราว และวิธีเลือกอาหารทานเล่นมาฝากกัน

Finger Food

Finger Food คืออะไร

อาหารไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพของลูกคุณเท่านั้น แต่ฟิงเกอร์ฟู้ดยังเป็นอาหาร ที่จะพัฒนาพัฒนาการด้านการเคี้ยว การกลืน และยังช่วยพัฒนาพัฒนาการในการหยิบอีกด้วย กระตุ้นการจับสิ่งของ และกระตุ้นฟันของทารกอายุ 8 เดือนได้ดีขึ้น เพราะเด็กในวัยนี้มักจะชอบหยิบจับ และหยิบของเข้าปากเองได้แล้ว

ฟิงเกอร์ฟู้ดกระตุ้นพัฒนาการในด้านใดบ้าง?

การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยให้เด็กพยายามป้อนอาหารเข้าปากด้วยตนเอง สามารถพัฒนาการทำงาน และสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็ก (กล้ามเนื้อมือและนิ้ว) ของเด็กได้

การฝึกประสาทสัมผัส การเสริมสร้างประสาทสัมผัส เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกคุณ ได้แก่ การมองเห็น (ตา) การได้ยิน (หู) การสัมผัส (มือ) การรับรส (ลิ้น) และกลิ่น (จมูก) และส่งผลต่อพัฒนาการทางความคิด ภาษา สังคม อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ดังนั้นการฝึกให้ลูกกินเองโดยใช้เทคนิค ฟิงเกอร์ฟู้ด จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของเด็กในหลายส่วน

Eye-Hand Coordination คือ ความสามารถในการทำงานกับดวงตา ประสานงานกับมือ และส่งข้อมูลไปยังสมอง เพื่อประมวลผล และสั่งให้มือทำงาน ทักษะการประสานสายตา และมือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก และวัยเรียนตลอดจนผู้ใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทักษะมากมายทั้งในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงเป็นการดีเสมอสำหรับผู้ปกครองที่จะให้โอกาสลูกได้ฝึกฝนทักษะนี้เป็นประจำ เพราะในอนาคตคุณจะต้องมีทักษะนี้ในการเขียนหรือจดบันทึก การพิมพ์บนแป้นพิมพ์ ขับรถ หรือเล่นกีฬาจะกลายเป็นภาษาที่คล่องแคล่วและสามารถดึงศักยภาพของคุณออกมาได้เต็มที่

เด็ก ๆ จะสนุกกับการกิน โดยเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป จะเริ่มรับประทานอาหารเสริมอื่น ๆ โดยการบด ผสม และให้อาหารจนกว่าผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่า ทารกเริ่มสั่นศีรษะเมื่อรับประทานอาหาร หรือชอบถือช้อน นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าลูกของคุณต้องการสัมผัสอาหารของตัวเอง ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยบางส่วนได้ในตอนเริ่มต้น แล้ววางบนถาดให้ลูกลองกิน ถ้าลูกกินเองได้ ครั้งต่อไปให้พ่อแม่ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหาร เพื่อให้เด็กสนุกกับการกินมากขึ้น

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน