โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

ทำความรู้จักกับ โรคลมชักในเด็ก

ทำความรู้จัก โรคลมชักในเด็ก เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเด็กไทย โรคนี้สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิต ของผู้ป่วยอย่างมาก ทั้งในด้านพัฒนาการของเด็ก การเรียนรู้ และชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ อาการชักที่มักเกิดขึ้นกะทันหัน อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ และบาดเจ็บสาหัสได้ด้วย

โรคลมชักในเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และเติบโต อาการของลมชักในเด็ก อาจขัดขวางพัฒนาการตามวัย และตัดโอกาสที่สำคัญสำหรับเด็ก ตามข้อมูลจากกรมอนามัยในปี 2019 โรคลมชักในเด็กคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศ (500,000 คน) ซึ่งอาจหมายความว่าเด็กประมาณ 70,000 คน ต้องการการรักษา และใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

โรคลมชักในเด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มีแนวโน้มที่จะรักษาให้หายขาดด้วยยากันชัก ในขณะที่ผู้ป่วยเด็กจำนวน 1 ใน 3 มีภาวะดื้อยา และต้องได้รับการผ่าตัด หากไม่สามารถผ่าตัดได้ แพทย์อาจรักษาด้วยอาหารคีโตน (Ketogenic Diet) และการฝังเครื่องมือแพทย์ เพื่อหยุดอาการชัก

สาเหตุและอาการของ โรคลมชักในเด็ก

สาเหตุของโรคลมชักในเด็กนั้นแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น ความผิดปกติของสมองที่มีมาแต่กำเนิด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ เนื้องอกในสมอง พันธุกรรม และโรคอื่น ๆ ในผู้ป่วยบางราย แพทย์อาจไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ สาเหตุส่วนใหญ่ไม่สามารถป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ยาก การรักษาโรคลมชักจึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาอาการชักเป็นหลัก

อาการของโรคลมชัก ไม่ได้หมายถึงอาการชักจากเป็นลม หรืออาการกระตุกทั้งร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอาการอื่น ๆ เช่น กระตุกที่แขน และขา อาการหลงผิด หมดสติ การรับรู้ และปฏิกิริยาตอบสนอง ฯลฯ อาการอาจแตกต่างกันไปตามอายุ สาเหตุ การตอบสนองต่อการรักษา และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาการของโรคมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

โรคลมชักในเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิด วัยทารก เด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น หรือหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับชนิด และสาเหตุของโรค เด็กบางคนที่เป็นโรคลมชักอาจไม่แสดงอาการชัดเจน แต่จะมีความผิดปกติบางอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น ตื่นตระหนก สะดุ้ง พยักหน้า เป็นต้น จึงอาจทำให้สังเกตอาการไม่ชัดเจน หากผู้ปกครองพบอาการ หรืออาการข้างต้นที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายและสมอง ควรพาลูกไปพบแพทย์

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน