โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

โรคมือ เท้า ปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง

โรคมือเท้าปากในเด็ก โรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Enterovirus ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ ซึ่งอาจจะไข้ต่ำ หรือไข้สูงก็ได้และจะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และมักมีการระบาดช่วงฤดูฝน

โรคมือเท้าปากในเด็ก

อาการของ โรคมือเท้าปากในเด็ก

  1. ซึม ไม่เล่น ไม่อยากอาหาร
  2. ปวดศีรษะ มีไข้เฉียบพลัน
  3. น้ำลายไหล มีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน
  4. ปวดต้นคอ คอแข็ง มีการรับรู้สับสน ซึมลง และอาเจียน
  5. ไอ หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ หน้าซีด มีเสมหะ โดยอาจมี หรือไม่มีไข้ร่วมด้วย
  6. มีผื่นเป็นจุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจมีตามลำตัว แขน ขา

วิธีป้องกัน
โรคมือเท้าปาก ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน การป้องกันที่สำคัญคือ หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลี หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย แยกผู้ป่วยที่เป็นโรค ไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น ผู้ที่ดูแลเด็กหมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทำความสะอาดของเล่น และบริเวณที่เด็กอยู่ทุกวัน ทำความสะอาดโดยใช้สบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ระมัดระวังในความสะอาดของน้ำ อาหาร และสิ่งของทุกๆ อย่างที่เด็กอาจเอาเข้าปาก ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม ไม่ให้เด็กใช้ของเล่นที่อาจปนเปื้อนน้ำลาย

การดูแลเด็กที่เป็นโรค
เช็ดตัว และให้ยาลดไข้ หรือยาอื่นตามที่แพทย์แนะนำ ให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด แยกภาชนะในการดื่มน้ำ และการรับประทานอาหาร รักษาความสะอาด ปิดปาก ปิดจมูก ขณะไอ จาม แล้วทิ้งในถังขยะที่มีฝามิดชิด ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ที่สัมผัสกับผู้ป่วย

โรคมือเท้าปาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไปจนถึงเสียชีวิตได้ ในรายที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง อาจมีแผลไม่กี่จุดในลำคอ หรืออาจมีตุ่มเพียงไม่กี่ตุ่มตามฝ่ามือฝ่าเท้าก็ได้ ผู้ปกครองควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิดในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แม้จะดูว่าผื่นและแผลในปากหายไปแล้วก็ตาม


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน