โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด รอบรู้ ฉลาดทันคน เอาตัวรอดได้

การ เลี้ยงลูกให้ฉลาด อารมณ์ดี มีอีคิวสูง เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเสริมให้ลูกได้ด้วยตัวเอง ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ก็สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ทำให้เด็กฉลาดขึ้น ไม่ใช่แค่ IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางปัญญา การคิดคำนวณ แต่ยังรวมไปถึง EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นอีกด้วย

เลี้ยงลูกให้ฉลาด

 

เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้ฉลาด

  • สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้ลูก สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสมองที่ดีขึ้นได้ ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่จำกัด หรือปิดกั้นพัฒนาการของเด็ก
  • เรียนรู้จากการเล่น ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรม หรือศิลปะที่สร้างสรรค์ เช่น เกมจับคู่ เกมกระดาน วาดภาพ เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือเกมที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในการเคลื่อนไหว
  • ไม่เครียด ไม่กดดัน การจะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาด ต้องให้เด็กมีความสุขด้วย การช่วยสนับสนุนความสามารถ และความมั่นใจ ช่วยพัฒนาจุดแข็งของลูก มากกว่าที่จะสร้างความกดดันให้กับเด็ก เพราะในอนาคตลูก ๆ อาจจะต้องเจอกับภาวะกดดัน ความเครียดจากการเรียน การสอบ
  • อ่านหนังสือกับลูก การอ่านหนังสือกับลูก พร้อมกับฝึกให้ลูกอ่านตาม จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา อาจเลือกอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง ก่อนนอนทุก ๆ คืน
  • ชวนลูกออกกำลังกาย การออกกำลังกาย ช่วยให้เลือดเกิดการหมุนเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น เมื่อสมองได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ จะทำให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • สอนให้ลูกคิดบวก การคิดบวก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพสมองของลูกได้
  • ให้ลูกทานอาหารบำรุงสมอง ลูกควรได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน รับประทานอาหารให้ครบ 3 มือต่อวัน รวมถึงสารอาหารสำคัญ ที่จำเป็นต่อการทำงานของสมอง เช่น ดีเอชเอ และโอเมก้า 3 เพื่อช่วยให้การทำงานของสมอง อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลี้ยงลูกให้ฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา และทางด้านอารมณ์นั้น เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนสามารถทำได้ เพียงแต่ต้องให้ความรัก ความร่วมมือร่วมใจ และใช้อบอุ่นของครอบครัวในการช่วยส่งเสริมลูกน้อย


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน