โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

สอนลูกให้คิดบวก และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง

สอนลูกให้คิดบวก คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง การจะสอนอะไรให้กับลูก พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกก่อน เมื่อเขาเห็นตัวอย่าง ก็จะสามารถทำตามได้

สอนลูกให้คิดบวก

การคิดเป็นเรื่องของทักษะชีวิต การมีความคิดเป็นของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ต้องรู้เหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด และตัดสินใจ หรือรู้จักคิดก่อนทำ ซึ่งเมื่อความคิดจะพัฒนาไปสู่การกระทำที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังคำกล่าวที่ว่า “บุคคลใดที่ถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพ จะต้องเป็นคนที่คิด กระทำ และแก้ปัญหา

เทคนิคการ สอนลูกให้คิดบวก

เทคนิคการเลี้ยงลูกให้คิดบวก ทำได้ง่าย โดยผ่านกระบวนการ “เล่น” เพราะการเล่น คือ การพัฒนาสมองของลูกน้อย ไม่ว่าจะเล่นโดยไม่มีอุปกรณ์อย่าง จ๊ะเอ๋ ต่อจิ๊กซอว์ เลโก้ บล็อกตัวต่อ การอ่าน และการฟังนิทาน การสวมบทบาท วาดรูป ปั้นดินเผา ปีนเขา ฯลฯ ทุกกิจกรรมนำมาซึ่งความสนุก และกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กทุกคน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมี “ความคิดบวก”

วิธีสอนลูกให้คิดบวก มีหลายวิธี ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้

ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น การที่พ่อแม่สามารถสอนลูกให้คิดได้ พ่อแม่ต้องพร้อมที่จะยอมรับตัวตนของลูกก่อน เพราะเด็กทุกคนต้องการได้รับความรัก ต้องการให้พ่อแม่ยอมรับ ในสิ่งที่เขาเป็น เพราะฉะนั้น พ่อแม่ไม่ควร เปรียบเทียบลูกตัวเอง กับลูกของคนอื่น หรือเปรียบเทียบลูกกับเพื่อนในวัยเดียวกัน เพราะนั่นอาจกลายเป็นปมในใจลูก โดยไม่รู้ตัว ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองด้อยกว่า นานเข้าอาจกลายเป็นเด็กเก็บกดได้

ให้เวลากับลูก เพราะเวลาที่พ่อแม่มีให้ลูก เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของลูก ผู้ปกครองควรใช้ช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้ ให้กลายเป็น “เวลาแห่งคุณภาพ” ใกล้ชิดกับลูกให้มากที่สุด ทำความเข้าใจ อธิบายสิ่งต่าง ๆ หรือถามคำถาม เพื่อให้ลูกลองคิดหาคำตอบ

การเล่น คือ การพัฒนา พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จินตนาการ และความรู้ความเข้าใจอีกด้วย วัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ หรือวัยที่เรียนรู้จากการเล่น

ไม่จับผิด พ่อแม่สามารถสอนลูกให้เป็นคนคิดบวกได้ พ่อแม่ก็ต้องคิดบวกด้วย คือ พยายามมองลูกในแง่ดี แทนที่จะพยายามมองหาจุดบกพร่องในตัวลูก เพราะการทำเช่นนี้ จะทำให้ลูกหมดความมั่นใจ หวาดระแวง และกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด กล้าทำสิ่งต่าง ๆ เพราะกลัวทำผิด กลัวว่าจะถูกตำหนิ หรือลงโทษ ซึ่งสุดท้ายแล้วลูกจะเก็บตัว ไม่มั่นใจ แยกตัวออกจากสังคม เข้ากลุ่มกับคนอื่นได้ยาก

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียน