โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

วิธีการเสริมสร้าง ให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง

สอน ลูกให้เชื่อมั่นในตนเอง การสร้างความมั่นใจให้กับลูก ให้เป็นเด็กที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมลูก ๆ ได้ เด็กจะมีทักษะ ในการพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน หรืองานที่โรงเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ในสังคมได้ดี ไม่รู้สึกกังวล เมื่อกำลังเจอกับปัญหา

ความเชื่อมันในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น หากพบว่าลูกเป็นเด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ควรเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก หรือหาวิธี เพื่อให้ลูกเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ลูกให้เชื่อมั่นในตนเอง

วิธีเสริมสร้างให้ ลูกให้เชื่อมั่นในตนเอง

  1. ชื่นชมกับความพยายามของลูก ไม่ว่าลูกจะทำสำเร็จหรือไม่ การให้กำลังใจ กับความพยายามของลูกนั้น จะทำให้เด็ก ไม่รู้สึกผิดที่จะทำผิดพลาด
  2. เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่ชอบ การให้ลูกได้ทำกิจกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี เมื่อเด็กได้ทำต่อหน้าคนเยอะ ๆ เขาจะกล้าเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก และไม่กลัวที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่น
  3. ให้ลูกลองทำสิ่งใหม่ ๆ การให้ลูกได้ลองทำอะไรที่ทำไม่ได้ หรือไม่เคยทำมาก่อน เมื่อสามารถทำได้แล้ว เขาจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
  4. แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ทำให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาในแบบที่เขาเป็น ให้กำลังใจ เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างง่าย ๆ
  5. สอนลูกให้คิดบวก การคิดบวก มองโลกในแง่ดี คิดว่าทำได้ ไม่ย่อแท้ต่ออุปสรรค ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  6. ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง การให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่าย ๆ เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ทานข้าวเอง เมื่อเขาทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
  7. ให้รับผิดชอบงานบ้าน มอบหมายงานง่าย ๆ ให้ลูกทำ เช่น ทิ้งขยะ ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน พับผ้าห่มของตัวเอง ตากผ้าเช็ดตัว เป็นการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ
  8. ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หากช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะขาดความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง กลัวเวลาที่เจอปัญหา
  9. ไม่เปรียบเทียบลูก กับเด็กคนอื่น การเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น จะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น และไม่นับถือตัวเอง
  10. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง เมื่อลูกทำผิด ควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล และถามสาเหตุที่ทำ พร้อมแนะนำให้เขา รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน