โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

ลูกขาดความมั่นใจ เกิดจากอะไร

ลูกขาดความมั่นใจ สาเหตที่ลูกขาดความมั่นใจ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการเลี้ยงดู ของคนในครอบครัว เป็นเรื่องปกติที่ เด็กจะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรม ของคนในบ้าน

ลูกขาดความมั่นใจ

ลูกขาดความมั่นใจ เกิดจากอะไร

 • พ่อแม่ทำให้ลูกทุกอย่าง เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกเช่นกัน แต่ควรใช้ความรักให้ถูกวิธี พ่อแม่อยากให้ทุกอย่างดีที่สุด ทำออกมาให้ถูกใจเรามากที่สุด เราจึงเต็มใจ ทำทุกอย่างให้ลูก บางครั้งการไม่ให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองเลย จะทำให้เด็กขาดทักษะชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น การช่วยตัวเองในกิจกรรมประจำวัน และเมื่อลูกโตขึ้นก็ยิ่งขาดทักษะในการใช้ชีวิต เมื่อประสบปัญหาไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ไม่รู้วางแผนเมื่อต้องออกไปใช้ชีวิต ดังนั้นลูกจึงขาดความมั่นใจ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ
 • พ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป ทุกครอบครัวต้องมีกฎเกณฑ์ แต่การใช้งานที่เข้มงวดเกินไป จะส่งผลให้ลูกไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวไปซะทุกอย่าง เด็กจะไม่กล้าคิดนอกกรอบ รวมถึงจะไม่กล้าที่จะเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตอย่างแน่นอน

เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับลูก

 1. ชื่นชมความพยายามของลูก ไม่ว่าลูกจะทำสำเร็จหรือไม่ การให้กำลังใจ กับความพยายามของลูก จะทำให้เด็ก ไม่รู้สึกผิด หรืออาย ที่จะทำผิดพลาด
 2. สอนลูกให้คิดบวก การคิดบวก มองโลกในแง่ดี คิดว่าทำได้ ไม่ย่อแท้ต่ออุปสรรค ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 3. ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง การให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่าย ๆ เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ทานข้าวเอง เมื่อเขาทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
 4. เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่ชอบ การให้ลูกได้ทำกิจกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี เมื่อเด็กได้ทำต่อหน้าคนเยอะ ๆ เขาจะกล้าเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก และไม่กลัวที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่น
 5. ให้ลูกลองทำสิ่งใหม่ ๆ การให้ลูกได้ลองทำอะไรที่ทำไม่ได้ หรือไม่เคยทำมาก่อน เมื่อสามารถทำได้แล้ว เขาจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
 6. แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ทำให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาในแบบที่เขาเป็น ให้กำลังใจ เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างง่าย ๆ
 7. มอบหมายงานง่าย ๆ ให้ลูกทำ เช่น ทิ้งขยะ ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน พับผ้าห่มของตัวเอง ตากผ้าเช็ดตัว เป็นการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ
 8. ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หากช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะขาดความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง กลัวเวลาที่เจอปัญหา
 9. ไม่เปรียบเทียบลูก กับเด็ก ๆ คนอื่น การเปรียบเทียบลูกกับเด็คนอื่น จะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น และไม่นับถือตัวเอง
 10. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง เมื่อลูกทำผิด ควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล และถามสาเหตุที่ทำ พร้อมแนะนำให้เขา รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง

ติดตาม สาระน่ารู้ จาก โรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน