โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

ปราบเด็กดื้อ ก้าวร้าว เอาแต่ใจ

รับมือกับ ลูกก้าวร้าว หยาบคาย โมโหร้าย ทำอย่างไรไม่ให้ลูก เป็นเด็กก้าวร้าว พ่อแม่ควรรับมือกับพฤติกรรมนี้อย่างไร ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจน เด็กมีการแสดงอารวมณ์ที่รุนแรงมากขึ้น ทำลายข้าวของ ใช้คำพูดหยาบคาย หรือทำร้ายผู้อื่น ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบสิ่งที่เห็นตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะในทีวี หรืออินเตอร์เน็ต

ลูกก้าวร้าว

สาเหตุของ ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก ส่วนใหญ่จะมีปัจจัยหลักอยู่ 3 อย่าง คือ ปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ และสิ่งแวดล้อม

ลูกก้าวร้าว เกิดจากสาเหตอะไรได้บ้าง

  1. เลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าว จากคนในครอบครัว หรือสังคมรอบข้าง การที่เด็กเห็นอะไรบ่อย ๆ จนบางทีเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถทำได้ อาจทำให้เด็กเกิดการเลียนแบบในเรื่องที่ผิด
  2. เพื่อเรียกร้องความสนใจ เด็กจะใช้ท่าทีที่ก้าวร้าว เพื่อให้พ่อแม่ตามใจ และยอมให้ในสิ่งที่ต้องการ
  3. ปัญหาภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อแม่หย่าร้าง อาจเป็นปัจจัยที่ ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจ และไม่รู้จะรับมืออย่างไร
  4. สมาธิสั้น หรือเป็นโรคที่มีความผิดปกติ ทางการควบคุมอารมณ์ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรม ขาดความสนใจ และความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่มีสมาธิ รวมถึงไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ จนแสดงออกมาเป็นความก้าวร้าว

วิธีลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก

  • รับฟังเด็กให้มากขึ้น พ่อแม่ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเอง รับฟังว่าลูกต้องการอะไร การที่พ่อแม่ยอมรับฟังเขา ก็จะสามารถรู้ถึงเหตุผล และสามารถแก้ไขปัญหาได้
  • หลีกเลี่ยงคำพูดตำหนิ ที่ทำให้เกิดปมด้อย การดุด่าไม่ใช่วิธรแก้ไขปัญหา แถมยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความต่อต้านมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น คำที่ว่า นิสัยไม่ดี อันธพาล เกเร
  • ให้เด็กรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง ให้เก็บกวาด หากลูกทำลายข้าวของ งดค่าขนม งดเล่นเกม
  • ถ้าเห็นว่าการกระทำของเด็ก มีความรุนแรง มีการทำลายข้าวของ หรืออาจเกิดอันตรายได้ ให้รีบเข้าไปห้ามทันที โดยพยายามทำให้เด็กใจเย็น ๆ แล้วพูดคุยในภายหลัง
  • ไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ตีลูก ไม่ขึ้นเสียง หรือตะโกนใส่ลูก หรือใช้ถ้อยคำรุนแรง
  • ชื่นชมเมื่อลูกทำตัวดี การพูดชมลูก จะทำให้เขามีกำลังใจ ลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงได้ หากลูกเผื่อแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกมาก ก็ให้ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจ แทนการตำหนิ

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน