โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

พฤติกรรมเลียนแบบ ตัวอย่างที่ดีของลูกคือพ่อแม่

พฤติกรรมเลียนแบบ การเลียนแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าลูกจะเห็นพ่อแม่ เพื่อนฝูง หรือแม้แต่จากสื่อต่าง ๆ ที่เห็นทีวี เด็กจะซึมซับพฤติกรรมนั้น เช่น เด็กผู้ชายเห็นแม่ทาลิปสติก และสวมรองเท้าส้นสูง เด็กจะได้เรียนรู้ และเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของแม่ โดยการทาลิปสติกที่ปาก และใส่รองเท้าส้นสูงของแม่ แม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ใช่กิจวัตรของผู้ชาย เพราะเด็กยังไร้เดียงสา และไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใหญ่

พฤติกรรมเลียนแบบ

เด็กที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี จะเรียนรู้การสร้างบุคลิกภาพของตนเองโดยเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผู้ใหญ่ เพื่อน หรือคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นในการแสดงออก วิธีการพูด และการกระทำโดยไม่รู้ว่าอะไรเหมาะสม หรืออะไรไม่เหมาะสม เพราะเด็กขาดความสามารถในการแยกแยะ

พฤติกรรมเลียนแบบคือการเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยเลียนแบบทั้งดี และไม่ดีปะปนกันตามสถานการณ์ที่เด็กเผชิญ ซึ่งเด็กในวัยนี้จะสามารถจดจำพฤติกรรมได้รวดเร็ว ดังนั้น หากพ่อแม่พบว่าลูกประพฤติตัวไม่ดีควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้ลูกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

พฤติกรรมบางอย่างหากลูกเห็นเป็นประจำก็จะถูกปลูกฝังให้เป็นนิสัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นการสอนที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น การแสดงความรักต่อลูก ๆ เมื่อลูกทำตามเป็นประจำจนติดเป็นนิสัย เมื่อลูกโตขึ้นก็แสดงความรักต่อคนรอบข้างอย่างเป็นธรรมชาติ หรือการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกรู้ว่าแม้เราจะมีความคิดเห็นต่างกัน หากเราเคารพความคิดเห็นของกันและกัน เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เมื่อครอบครัวเคารพ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พฤติกรรมจะปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ว่าทุกสังคมย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเสมอ สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล

พฤติกรรมเลียนแบบ ที่อาจส่งผลเสียแก่เด็ก

พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมนี้มักเลียนแบบมาจากครอบครัวที่มีความรุนแรง รวมถึงการทะเลาะวิวาท หรือด่าด้วยคำหยาบคายต่อกัน หากเด็กเห็นการซึมซับ และเห็นว่าวิธีการนี้สามารถใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

พฤติกรรมความสนใจของสื่อที่รุนแรง เมื่อลูกยังเด็ก และเข้าถึงสื่อออนไลน์เร็วเกินไป พ่อแม่อยากให้ลูกอยู่นิ่ง ๆ โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมา เด็ก ๆ ต้องเผชิญกับสื่อที่มีความรุนแรงมากเกินไป และไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทำ รวมทั้งคนใจร้อนรอเวลาไม่ได้

พฤติกรรมขโมย เด็กเลียนแบบพ่อแม่ หรือคนในบ้านที่เอาของคนอื่นไปไม่คืน มีผลทำให้เด็กเห็นเป็นเรื่องปกติเช่นกัน

พฤติกรรมโกหกที่เกิดจากการเยาะเย้ย หรือล้อเล่น แกล้งคนรอบข้าง ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้น แต่รวมถึงเพื่อนฝูงด้วย โดยไม่ได้อธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมเขาจึงโกหก ลูกจะเข้าใจว่าการโกหกไม่ผิด และอาจกลายเป็นนิสัย

พฤติกรรมการใช้สารเสพติด หากเด็กได้เห็นพฤติกรรมของคนรอบข้างที่ใช้ยา หรือสูบบุหรี่ การดื่มสุราสามารถถ่ายทอดพฤติกรรมแก่เด็ก ทำให้เด็กเลียนแบบ และส่งผลเสียต่อการติดยาในภายหลัง

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน