โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมะม่วงหวาน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1406594

การเรียนแบบโฮมสคูล ทางเลือกใหม่ของการศึกษา

การเรียนแบบโฮมสคูล (Homeschool) หรือ การเรียนแบบอยู่ที่บ้าน เป็นหนึ่งในประเภทการจัดการศึุกษาของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้ครอบครัวที่ไม่อยากให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียน

การเรียนแบบโฮมสคูล

การเรียนแบบโฮมสคูล (Home School) คือ อะไร?

โฮมสคูล คือ การศึกษาทางเลือก ซึ่งการจัดการศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 ประเภท คือ การจัดการศึกษาในระบบห้องเรียน, การจัดการศึกษานอกระบบห้องเรียน, การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบเองได้

ขั้นตอนการทำโฮมสคูล

ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พรบ.การศึกษา และกฎของกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

ระดับปฐมวัย (อนุบาล)
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขตพื้นที่การศึกษา ว่าอนุญาตให้ครอบครัวจดทะเบียน เพื่อจัดการศึกษาบ้านเรียนหรือไม่

ระดับประถมศึกษา
ผู้ปกครองสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา

ระดับมัธยมศึกษา
ไม่ได้ขึ้นกับเขตพื้นที่การประถมศึกษา ซึ่งครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาต จดทะเบียนจัดการศึกษากับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
– สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
– ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. (การศึกษานอกระบบ)
– ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ การจัดการศึกษาทางไกล

ข้อดีของการเรียนแบบโฮมสคูล

  • พ่อแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกได้เต็มที่
  • สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับลูกได้ อะไรเหมาะกับลูก หรือเวลาไหนจะเหมาะสมกับการเรียนรู้อะไร จะทำให้ลูกรู้สึกสนุกไปกับการเรียน
  • ไม่มีการเปรียบเทียบเรื่องผลการเรียน กับเพื่อนร่วมห้อง ลูกจะได้ไม่ต้องกดดัน เพราะต้องแข่งขันกับเพื่อน ๆ ร่วมห้อง ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเรียนด้อยกว่าคนอื่น
  • เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพราะลูกจะไม่ได้รู้สึกว่ามีเวลาปิดเทอม หรือเปิดเทอม ทำให้ชีวิตในทุกวันของลูกมีความสุข และสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่
  • ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะโดนแกล้ง
  • คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ชัดเจน และรู้ว่าลูกมีพรสวรรค์ด้านไหนบ้าง เพื่อต่อไปในอนาคต พ่อแม่จะสามารถสนับสนุนลูก ๆ ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เค้าได้ไปถึงฝันได้เร็วมากยิ่งขึ้น
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเทอม ค่าแรกเข้า ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ ฯลฯ
  • การเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยที่เค้าไม่รู้ตัว การเรียนที่บ้าน จะทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ในห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เขาเข้าสังคมได้ง่าย ปรับตัวได้ไว

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน บทความจาก โรงเรียน